Profesia Days 2015 25.-26.2.

O analýze

Vykonávaná analýza na Profesia Days 2015 je zvyčajne súčasťou našej služby, Teambuilding. Jedná sa o typológiu Ursuly Affemann, ktorú využívame pri vytváraní efektívnych a schopných pracovných skupín, či tímov. Klasifikujeme uchádzačov o pozíciu v tíme na základe ich osobnostných črtov a mentality na vykonávateľa, kritika, vodcu, inovátora a manažéra.

Pri vytváraní pracovných skupín, resp. tímov je nesmierne dôležité sústrediť sa na výslednú súhru ľudí v skupine. Dokážeme zoskupiť ľudí podľa osobnosti a mentality do tímov tak, aby komunikácia medzi členmi prebiehala efektívne, a tým zvyšovala pracovný výkon celej skupiny.

V rámci 2-dňovej akcie sme vykonali celkom 181 analýz, z čoho 138 návštevníkov malo záujem o podrobnejšie výsledky vo forme e-mailu. Záujem ľudí o analýzu rukopisu nás veľmi potešil, a tak sme pripravili niekoľko zaujímavých štatistík z nazbieraných dát - výsledkov.

Percentuálne rozloženie záujemcov podľa pohlavia.

Priemerný výsledok záujemcov

Graf znázorňuje percentuálne rozloženie podtypov osobností Ursuly Affemann priemerného návštevníka stánku Profesia so záujmom o analýzu. Podľa výsledkov vidíme, že nás navštevovali zväčša celkom vyrovnaní ľudia, skôr manažérskych kvalít, čo sa týka práce v tímu.

Graf č.1.: Výsledok analýzy priemerného návštevníka.

Priemerný výsledok záujemcov a záujemkýň

Môžeme konštatovať, že štatistický boj medzi pohlaviami skončil nerozhodne, remízou. Ako je vidno aj na grafe, kým nežnejšie pohlavie vedie nad mužmi s okolo 5%-ným náskokom v oblastiach vodcovstva a vykonávateľstva, to mužské pohlavie je vynaliezavejšie a kreatívnejšie (pozn.: to bude asi tréningom, výhovorky sa predsa sami nevymyslia). Čo sa týka kritickosti a manažérstva, sme na tom takmer rovnako.

Graf č.2.: Priemerný výsledok návštevníkov podľa pohlavia.

Diagram typov osobností

Výstupom analýzy bolo zaradenie do jednej, alebo viacerých skupín osobnosti z pohľadu tímovej práce. Na diagrame jasne vidno, že najčastejším zaradením ľudí bolo do skupiny manažérov, pričom najmenej častím výsledkom bola skupina kritikov. Ostatné typy boli približne rovnakého pomeru. Výsledky znázornené na tomto diagrame korelujú s výsledkami, ktoré sme mohli vidieť na grafe č.1, teda sa nám potvrdilo, že náš priemerný návštevník inklinuje skôr k skupine manažérskeho typu.

Graf č.3.: Percentuálne rozloženie typov osobností

Rozloženie typov osobností podľa pohlavia

Nasledujúce dva diagramy ukazujú presný počet výskytov typu osobností jednak u žien, aj u mužov zvlášť. Ak tieto výsledky porovnáme s výsledkami na grafe č.2., môžu sa nám pozdávať rozporuplné. Podľa grafu č.2. by mali byť tieto diagramy pomerne totožné. Avšak keď sa pozrieme na presný počet výskytov, všimneme si, že kritikov a vykonávateľov ženského pohlavia je 2x toľko než mužských, kým mužov inovátorov je až 3x toľko, než tých ženských.
Môžeme teda predpokladať, že u mužov inovátorov a žien vykonávateliek, resp. kritičiek boli tieto vlastnosti až cca. trikrát, resp. dvakrát výraznejšie než u toho opačného pohlavia.

Graf.č.4: Rozloženie typov osobností u mužov
Graf.č.5: Rozloženie typov osobností u žien

Výskyt typov osobností podľa pohlavia

V mnohých prípadoch platilo, že niektoré, ba aj väčšina vlastností nebola u návštevníkov vôbec prítomná. Tento výsledok je samozrejme zapríčinený skutočnosťou, že sme na Profesia Days vykonávali tzv. rýchloanalýzu, ktorá síce zaručuje celkom spoľahlivé zaradenie do skupiny/typu osobnosti, avšak nepresnosť percentuálneho rozloženia jednotlivých vlastností môže byť o to väčšia. Na grafoch č.6 a 7 vidíme, že sa nám potvrdzujú výsledky z grafov č. 4 a 5. To jest, pomer výskytu vlastností a zaradenia do skupiny typu osobnosti je približne rovnaký. Znamená to, že je dvakrát pravdepodobnejšie, že sa u vás nájdu náznaky kritickosti a vykonávateľstva v prípade, že ste žena a až trikrát pravdepodobnejšie, že sa u vás nájdu črty kreativity, ak ste muž.

Graf č.6: Výskyt typových vlastností u mužov
Graf č.7: Výskyt typových vlastností u žien

Záver

Záverom by sme chceli podotknúť, že na základe 181 analýz nemôžeme považovať tieto výsledky za reprezentatívne, keďže sa podujatia zúčastnilo vyše 20.000 účastníkov. Našim dlhodobým cieľom je vykonať čo najviac analýz, aby sme postupom času vytvorili presnejšie štatistické ukazatele týkajúce sa nielen rozloženia typov osobností v spoločnosti, ale aj ukazatele výraznosti jednotlivých osobnostných črtov akými sú spoľahlivosť, ambícióznosť, motivácia a mnohé ďalšie.

Poďakovanie

Týmto by sme sa chceli poďakovať organizátorovi podujatia, spoločnosti Profesia, že nám umožnili zúčastniť sa tak veľkolepého podujatia, akým je Profesia Days. Cítili sme sa veľmi dobre, zoznámili sme sa s mnohými skvelými ľuďmi a dúfame, že sa o rok budeme môcť znova stretnúť a vymyslíme pre Vás niečo nové, ešte zaujímavejšie - nápadov máme viac než dosť ;)